Klasa VI a

Biologia

Uwaga!!!

Lekcje i potrzebne materiały  z biologii umieszczane są na Classroomie.

Temat. Producenci i ich rola w ekosystemie.
Proszę sporządzić krótką notatkę na temat producentów . Pomocne w  zadaniu będą odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Do producentów zaliczamy:
a) grzyby
b) rośliny zielone
c) pasożyty.
2. Producenci uzyskują pokarm podczas:
a) oddychania
b) fermentacji
c) fotosyntezy.
3. Producenci są źródłem pokarmu dla:
a) konsumentów III rzędu
b) konsumentów I rzędu
c) konsumentów II rzędu.
Notatkę proszę przesłać na adres dorota39@onet.pl. Pozdrawiam


Klasa 6 a
Temat: Rozmnażanie i rozwój płazów.
a) proszę przeczytać tekst str.98
b) zapoznać się ze schematem str.99
c) obejrzeć film na stronie Płazy- zwierzęta wodno- lądowe Epodręczniki , pod tekstem Rozmnażanie płazów
d) wypełnić ćwiczenie 1 str. 42.


Proszę na podstawie dostępnych źródeł ( Internet , literatura) wyjaśnić pojęcia – ekosystem naturalny i sztuczny. Podać po trzy przykłady w/w ekosystemów. Zdanie przesłać na adres dorota39@onet.pl. Dziękuję


Temat: Płazy – zwierzęta wodno- lądowe.
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika str. 94-97.
2. Wykorzystać informacje ze strony Płazy – zwierzęta wodno-lądowe- Epodręczniki.pl, teksty- Płazy- zmiennocieplne zwierzęta wodno- lądowe, Budowa płazów , Oddychanie płazów, Salamandra plamista, Rzekotka drzewna, Ropucha szara, Traszki i kumaki ( zachęcam do obejrzenia krótkich filmów)
3. Wypełnić ćwiczenia str. 40-41 i przesłać n adres dorota39@onet.pl


Temat: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność ryb :
1. Tekst z podręcznika str. 89- 93.
2. Ryby- Zwierzęta wodne- Epodręczniki.pl. – tekst: Rozmnażanie ryb, Opieka nad potomstwem.
3. Cwiczenia str. 38-39.
4. Przesłanie zdjęć ćwiczeń na adres dorota39@onet.pl

J.polski

Uwaga!!!

Od 20.04.2020 r. lekcje i potrzebne materiały  z języka polskiego umieszczane są na Classroomie.

Język polski 6a 20.04.2020

Język polski 6a 17.04.2020

Język polski 6a 16.04.2020

Język polski 6a 07.04.2020

Język polski 6a 06.04.2020

Język polski 6a 03.04.2020

Język polski 6a 02.04.2020

Język polski 6a 31.03.2020.

Język polski 6a 30.03.2020

Język polski 6a 27.03.2020

Język polski 6a 26.03.2020

Geografia

Uwaga!!!

Od 23.04.2020 r. lekcje i potrzebne materiały  z geografii umieszczane są na Classroomie.

geografia 6a 16.04

https://drive.google.com/open?id=1LNVRqTRbxfmX5xDsJLQFY9LDdrzxi51G

2.04.2020

https://drive.google.com/open?id=1HSbiXEEbgfUqr3G80b9qdI1yP0ty8C5S

26.03.2020r.

Londyn i Paryż notatka i zadania

Londyn i Paryż – prezentacja

Matematyka

Matematykakl6a_22_04

Powtórzenie_kl6a

Matematyka_kl6_20_04

Matematyka kl6_17_04

Matematyka kl6_15_04

wiersze_kl6


Matematyka_08_04

Matematyka_07_04

Matematyka_06_04

Matematyka_03_04

Matematyka_01_04

Matematyka 31_03

Matematyka 30.03

Matematyka 27.03

Historia

Wielka Rewolucja Francuska

Powstanie Stanów Zjednoczonych

Kultura oświecenia


Wojny Polski w XVII wieku – Powórzenie

Barok – prezentacja

Barok i kultura XVII w Europie i Rzeczypospolitej – notatka do uzupełnienia

J. angielski

Zadanie
Podręcznik
Str.81 ćw. 5
Przetłumacz wyrazy.
Ćw. 6 Przeczytaj i wybierz właściwe słowa.
Poniżej przesyłam link, w którym znajdziecie więcej słówek związanych z gotowaniem. Przewińcie do końca i pojawią się obrazki, będą opisane. Należy przetłumaczyć i wpisać sześć nowych czasowników do zeszytu:-)

Uczniowie klasy VI a mieli okazję zaznajomić się z kulturą na świecie, poznać najwspanialsze cuda natury z całego świata „Natural Wonders of the World”, obejrzeć przepiękne zdjęcia oraz wzbogacić słownictwo.

http://kinooze.com/seven-natural-wonders-of-the-world/


Klasa 6a zajmuje się teraz tematem jedzenie, gotowanie. Mogą wzbogacić i rozbudować słownictwo dzięki materiałom umieszczonych na stronie zdalnego nauczania. Poniżej przesyłam linki.

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-vegetables.php

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-fruits.php

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-dairy.php

https://www.englishclub.com/vocabulary/food-meats.php