ZPB 2018 – 2019

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

Badanie ankietowe bezpieczeństwa uczniów.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Pedagogizacja rodziców w relacjach RODZIC-DZIECKO.


Bezpieczne wakacje

W dniach 12 i 13 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się spotkanie uczniów klas I, II, IV i V z policjantem Panem Rafałem Tlałką. W naszej szkole zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, jest zadaniem priorytetowym.

Pan Rafał Tlałka rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, omówił zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz stosowanie się do znaków drogowych. Zwrócił uwagę uczniom na zachowanie szczególnej ostrożności w czasie drogi do szkoły, gdyż obecnie prowadzony jest remont chodnika prowadzącego do szkoły i w związku z tym należy szczególnie uważać.

Policjant pouczył także uczniów jak należy zachowywać się w domu pod nieobecność rodziców oraz w sytuacji, kiedy obca osoba próbuje z nami nawiązać bezpośredni kontakt. Poruszył również kwestie bezpiecznych wakacji oraz udzielił instrukcji, co należy zrobić w razie, gdyby ktoś się zgubił podczas wakacji.

Ponadto poinformował uczniów klas IV i V o zagrożenia, jakie czyhają na nich w sieci oraz o ewentualnych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z Internetu.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali dużo pytań, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał.

Dzięki takim spotkaniom wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. Po tych zajęciach policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.


W zdrowym ciele, zdrowy duch

Dnia 31.05.2019r. uczniowie klas IVa i Va Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zorganizowali swoim młodszym kolegom z klas I i II przedstawienie pt. „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”, w trakcie którego w ciekawy i intrygujący sposób pokazali, jak dbać o zdrowie. Podkreślili wagę warzyw i owoców w codziennej diecie. Zachęcali do uprawiania sportu. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały spektakl i w podziękowaniu wykonały piękne laurki.

Apel został przygotowany pod kierunkiem: mgr Aliny Magiery oraz mgr Krystyny Fluder.


Dobrze Cie widzieć

            W kwietniu 2019 r. uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wraz ze swoimi wychowawcami realizowali projekt „Dobrze Cię widzieć – każdy z nas jest niepowtarzalny”. Zajęcia miały na celu ugruntowanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Obejrzeli przygotowane animacje,  ukazujące pozytywne    i negatywne zachowania dzieci  na drodze w różnych sytuacjach. Miały one na celu pokazać uczniom, jak uniknąć zagrożeń, być ostrożnym, zachować rozwagę. Omawiane sytuacje na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym były punktem wyjścia do rozmów o wartości i możliwości człowieka jako członka grupy społecznej. Uczniowie wykonując rożne scenki dramowe, poznawali się nawzajem, doskonalili umiejętność samooceny, budowali pozytywny obraz siebie, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Zajęcia służyły także integracji zespołów klasowych.

Każdy uczeń otrzymał kamizelkę odblaskową.


„Papierosy? Nie dziękuję! Nie śmierdzę!” 

Pod takim hasłem 25 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty dla IV klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Spotkanie poprowadził pedagog resocjalizacyjny, pani Izabela Jończy-Chmiel, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas dwugodzinnych zajęć przy wspólnej zabawie, projekcji krótkiego filmiku oraz  rozmowie uczniowie poznali zasady dbania o zdrowie oraz konsekwencje, jakie ponosi organizm w przypadku jego zaniedbania. Czwartoklasiści  kształtowali postawy wolne od nałogów.  Prowadząca wskazywała osoby, do których mogą się zgłosić w trudnej sytuacji. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne dla bezpieczeństwa jest informowanie osób dorosłych o różnych zdarzeniach. Poznali także argumenty do asertywnej odmowy.

Pani pedagog uświadomiła uczniów, że nie tylko od papierosów i innych substancji można się uzależnić, ale także od telefonu, komputera, gier czy Internetu.

Dzięki warsztatom profilaktycznym uczniowie są świadomi, że zbyt długie siedzenie przed komputerem może źle wpłynąć na ich zdrowie. Rozumieją znaczenie słowa uzależnienie, a co najważniejsze potrafią powiedzieć NIE, gdy ktoś namawia ich do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty.


WARSZTATY PROFILAKTYCZNE KLAS I i II

„RYSIA I TOLEK NA CYBERZACHODZIE”

W dniach 18-22 lutego 2019 r. uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej nr 5   w Andrychowie uczestniczyli w warsztatach z profilaktyki społecznej pt. „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” prowadzonych przez psychologa z OPS w Andrychowie Panią Katarzynę Stanek. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Bardzo podobała im się formuła warsztatów – każdy uczestnik otrzymał książeczkę, którą w trakcie zajęć z ochotą wypełniał,   a po zakończonych zajęciach zabrał do domu.

Pani Katarzyna Stanek w bardzo przystępny sposób przekazała dzieciom wiedzę na temat zagrożeń, jakie możemy spotkać korzystając z Internetu, jak je omijać i bezpiecznie korzystać z zasobów sieci. Uczniowie  rozwiązywali także zadania mające na celu  rozwijanie umiejętności psychologicznych, które w przyszłości mogą pomóc w dokonaniu mądrych wyborów. Podróż po Cyberzachodzie stworzyła  również okazję do wspólnej zabawy dzieci  z  rodzicami.


Spotkanie uczniów klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej    nr 5  w Andrychowie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Dnia 7.01.2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych oraz klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie z przedstawicielką Straży Miejskiej, Panią Elżbietą Drzazgą.

W trakcie zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu narciarskiego, m.in. snowboardu, jak należy zachować się na stoku w sytuacji zagrożenia życia, z jakiego lodowiska można korzystać, by uniknąć bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub nawet życia.

Pani Drzazga  przestrzegła również dzieci przed nierozważnym rzucaniem się śnieżkami.

Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem omawianymi zagadnieniami i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu z panią Elżbietą  Drzazgą.


PIERWSZOKLASIŚCI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE

W październiku oraz w listopadzie 2018r. uczniowie klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, wybrali się z wizytą do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie. Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się, co zrobić, by zostać czytelnikiem,  jak korzystać z zasobów andrychowskiej biblioteki oraz miały okazję poznać specyfikę pracy bibliotekarza. Pierwszoklasiści zwiedzili także najciekawsze miejsca
w bibliotece (czytelnię, dział dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych), a na zakończenie udali się do podziemi budynku, gdzie mieści się redakcja Nowin Andrychowskich oraz Radio Andrychów.


„No Promil – No Problem”.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do kampanii społecznej „No Promil – No Problem”.
Głównym celem kampanii jest przede wszystkim ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na naszych drogach , ale także:
– zmiana postawy społecznej – przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
– wzbudzenie refleksji u aktualnych kierowców
– dostarczenie (upowszechnienie) wiedzy na temat sposobów autokontroli stanu trzeźwości u kierowców
W ramach kampanii w szkole zostaną podjęte działania:
• warsztaty dla uczniów – Obowiązek, Odpowiedzialność, Świadomość;
• konkurs indywidualny;
• gazetka informacyjna dla rodziców;
• happening.


24.10.2018r. uczniowie klas Va i Vb Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie przystąpili do ostatniego etapu egzaminu na kartę rowerową – części praktycznej. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością budowy i wyposażenia roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozytywne zaliczenie testu z teorii było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin praktyczny przeprowadziła pani Katarzyna Herma, policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznej drogi!


Spotkanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
z przedstawicielem Straży Miejskiej

Już najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważna jest znajomość  podstawowych zasad ruchu drogowego, aby w bezpieczny sposób przemieszczać się w przestrzeni publicznej. Pierwszoklasiści odbyli spotkanie
z przedstawicielką Straży Miejskiej w Andrychowie. Pani Elżbieta przeprowadziła z uczniami ciekawą pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec pierwszoklasiści wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach praktycznych –  wybrali się na przejście dla pieszych i utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy na drugą stronę ulicy.
Ciekawa forma zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem pierwszoklasistów, a omówione treści na pewno pozostaną w ich pamięci.

Spotkanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie z przedstawicielem Straży Miejskiej