Doradca zawodowy

Doradca zawodowy: mgr Agnieszka Gurdek

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
    i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przydatne linki i informacje dla rodziców i uczniów

Rodzicu pamiętaj, że masz duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka. Środowisko rodzinne silnie wpływa na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości.

 „Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie pierwszy.”  (Matthew Jacobson, bloger).

To właśnie Twoja wiara w możliwości dziecka sprawia, że w przyszłości będzie ono pewnym siebie człowiekiem, które z dumą będzie realizować się w życiu zawodowym. Nie bój się zachęcać dziecka do wypróbowania swoich sił w różnych przedsięwzięciach – artystycznych, sportowych bądź naukowych. Tylko tak odkryje swoje powołanie i nauczy się, że droga do celu często jest okupiona wieloma wysiłkami i nabywanie nowych umiejętności wymaga czasu.

Uczniu, nie zrażaj się porażkami. Z każdej można wyciągnąć lekcję -ta wiedza pozwoli ci następnym razem przyłożyć się do zadania bardziej. Pamiętaj, że: „Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi” (Theodore Roosevelt, polityk).

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Materiały dla rodziców:

Materiały dla uczniów: 

Opracowała:  mgr Agnieszka Gurdek