Koło matematyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki – kl. VIIIa – czwartek 13.50 – 14.35 – mgr M. Lipowiecka

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki – kl. V – środa 8.00 – 8.45 – mgr M. Lipowiecka


CELE:

  • rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
  • kształtowanie logicznego myślenia,
  • inspirowanie do twórczych działań,
  • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  •  rozwijanie sprawności rachunkowej,
  • rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi,
  • kształtowanie umiejętności obsługi matematycznych komputerowych programów interaktywnych,
  • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.