Koło historyczne

Koło historyczne 

kl. Va, Vc – mgr Marcin Karło – czwartek 13.45- 14.30

kl. VIa, VIb – mgr Marcin Karło – czwartek 14.40- 15.25


Cele zajęć:

 • wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • dostrzeganie związków pomiędzy historia Polski, historia powszechną, a historią naszego regionu,
 • motywowanie do twórczego myślenia i działania,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji
 • pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych,
 • kształcenie tolerancji, poszanowania dla poglądów innych i odmienności kulturowych.

Tematyka zajęć:

Historia – świadek czasu:

 • Źródła historyczne – czym są i jak się dzielą.
 • Jak analizować źródła historyczne.
 • Mapa historyczny – dzięki niej odkrywamy historię.

HIstoria – nauczycielka życia

 • Historia pisma, alfabetu i kalendarza.
 • Najważniejsze cywilizacje starożytne – Mezopotamia, Grecy, Rzymianie.
 • Dziedzictwo starożytności.
 • Sztuka europejska i jej twórcy.
 • Piastowie na tronie polskim.

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

W związku z przypadającym 1 marca Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych członkowie szkolnego koła historycznego przygotowali informacje o bohaterach polskiego podziemia antykomunistycznego – Żołnierzach Niezłomnych oraz obejrzeli film w technologii VR opisujący ich losy.


Historia Solidarności w Małopolsce

Powstanie NSZZ „Solidarność” w 1980 r. to przełomowy moment w najnowszej historii Polski i świata. Zbiorowy wysiłek i odwaga Polaków, którzy stanęli pod sztandarem związku do walki o wolność i godność człowieka oraz o niepodległe i demokratyczne państwo zyskało uznanie i szacunek w oczach opinii międzynarodowej. Ten wkład Polski w najnowszą historię Polski i świata jest niepodważalny i wymaga podejmowania działań mających na celu pielęgnowanie pamięci o „Solidarności”, ludziach ją tworzących i wydarzeniach, które rozgrywały się na terenie całego kraju. Dlatego członkowie szkolnego koła historycznego wzięli udział w VII edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Dzięki „żywej” lekcji historii poznali losy działaczy małopolskiej Solidarności w okresie stanu wojennego. Mogli kształtować swój patriotyzm a także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej.


Z okazji przypadającej w tym roku 160-tej rocznicy wybuchu powstania styczniowego członkowie szkolnego koła historycznego przygotowali gazetki poświęcone temu ważnemu dla naszej historii wydarzeniu.

Nowoczesne technologie w służbie historii

Nowoczesne technologie są ważnym elementem w nauczaniu różnych przedmiotów,  również historii. Pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć na ciekawe wydarzenia i łatwiej je zrozumieć. Dlatego też na zajęciach koła historycznego wykorzystujemy okulary VR, dzięki którym uczniowie mogą się przenieść w centrum np. bitwy warszawskiej z 1920 r. i z bliska poznać okoliczności tego ważnego dla naszej historii momentu.

Zapominani Polscy wynalazcy i naukowcy

 Świat nauki pełen jest świetnych polskich wynalazców. Jeden z Polaków stworzył najlepszy w ówczesnym świecie model komputera, który przewyższał urządzenia od IBM. Innemu zawdzięczamy istnienie wycieraczek w samochodach. Kolejni byli prekursorami w rozwoju telewizji, kamer i kolorowego filmu. Nie brakowało też wynalazców, którzy dzięki swoim urządzeniom pomogli aliantom wygrać II wojnę światową. O przypomnienie tych wybitnych postaci zadbali uczniowie ze szkolnego koła historycznego: Błażej Bogunia i Kamil Zadora z klasy Va oraz Maja Matusiak i Adam Migoń z klasy Vb.

Powstanie w getcie warszawskim

 19 kwietnia obchodziliśmy 79-tą rocznie wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pamiętając o bohaterskich powstańcach i chcąc uczcić ich pamięć członkowie szkolnego koła historycznego przygotowali gazetkę, dzięki której uczniowie naszej szkoły mogli poznać losy Bohaterów Getta Warszawskiego.

WIWAT MAJ! 3 MAJ!

 W dniu 29 kwietnia członkowie szkolnego koła historycznego uczcili zbliżające się święto Konstytucji 3 maja, składając kwiaty pod upamiętniającą to ważne dla Polaków święto narodowe tablicą znajdująca się przy ulicy Szewskiej w Andrychowie. W skład delegacji weszli: Błażej Bogunia i Kamil Zadora z klasy Va, Maja Matusiak i Adam Migoń z klasy Vb oraz Krystian Kierczak z klasy VIIa.