Koło historyczne

Koło historyczne – kl. Va, VIa, VIb – mgr Marcin Karło – wtorek 13.50- 14.35


Cele zajęć:

 • wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • dostrzeganie związków pomiędzy historia Polski, historia powszechną, a historią naszego regionu,
 • motywowanie do twórczego myślenia i działania,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji
 • pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych,
 • kształcenie tolerancji, poszanowania dla poglądów innych i odmienności kulturowych.

Tematyka zajęć:

Historia – świadek czasu:

 • Źródła historyczne – czym są i jak się dzielą.
 • Jak analizować źródła historyczne.
 • Mapa historyczny – dzięki niej odkrywamy historię.

HIstoria – nauczycielka życia

 • Historia pisma, alfabetu i kalendarza.
 • Najważniejsze cywilizacje starożytne – Mezopotamia, Grecy, Rzymianie.
 • Dziedzictwo starożytności.
 • Sztuka europejska i jej twórcy.
 • Piastowie na tronie polskim.

Nowoczesne technologie w służbie historii

Nowoczesne technologie są ważnym elementem w nauczaniu różnych przedmiotów,  również historii. Pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć na ciekawe wydarzenia i łatwiej je zrozumieć. Dlatego też na zajęciach koła historycznego wykorzystujemy okulary VR, dzięki którym uczniowie mogą się przenieść w centrum np. bitwy warszawskiej z 1920 r. i z bliska poznać okoliczności tego ważnego dla naszej historii momentu.

Zapominani Polscy wynalazcy i naukowcy

 Świat nauki pełen jest świetnych polskich wynalazców. Jeden z Polaków stworzył najlepszy w ówczesnym świecie model komputera, który przewyższał urządzenia od IBM. Innemu zawdzięczamy istnienie wycieraczek w samochodach. Kolejni byli prekursorami w rozwoju telewizji, kamer i kolorowego filmu. Nie brakowało też wynalazców, którzy dzięki swoim urządzeniom pomogli aliantom wygrać II wojnę światową. O przypomnienie tych wybitnych postaci zadbali uczniowie ze szkolnego koła historycznego: Błażej Bogunia i Kamil Zadora z klasy Va oraz Maja Matusiak i Adam Migoń z klasy Vb.

Powstanie w getcie warszawskim

 19 kwietnia obchodziliśmy 79-tą rocznie wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pamiętając o bohaterskich powstańcach i chcąc uczcić ich pamięć członkowie szkolnego koła historycznego przygotowali gazetkę, dzięki której uczniowie naszej szkoły mogli poznać losy Bohaterów Getta Warszawskiego.

WIWAT MAJ! 3 MAJ!

 W dniu 29 kwietnia członkowie szkolnego koła historycznego uczcili zbliżające się święto Konstytucji 3 maja, składając kwiaty pod upamiętniającą to ważne dla Polaków święto narodowe tablicą znajdująca się przy ulicy Szewskiej w Andrychowie. W skład delegacji weszli: Błażej Bogunia i Kamil Zadora z klasy Va, Maja Matusiak i Adam Migoń z klasy Vb oraz Krystian Kierczak z klasy VIIa.