ZBP 2019 – 2020

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

– Bezpieczeństwo na drodze – odblaskowa szkoła.

Bezpieczeństwo w internecie – odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych.

– Wspieranie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.


„Tydzień Bezpiecznego Internetu 2020 w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie”

W dniu 11 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!” w ramach akcji Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet (www.saferinternetday.pl). Celem prowadzonych działań była poprawa świadomości wśród uczniów na temat korzyści i zagrożeń, wynikających z użytkowania Internetu. W tym dniu każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły otrzymał kotylion oraz ulotkę, zawierającą najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci, tj.:

 1. Zabezpiecz swój sprzęt: komputer, telefon, tablet – zainstaluj antywirus, pamiętaj o aktualizacjach, nie klikaj w nieznane linki i nie pobieraj podejrzanych załączników.
 1. Dbaj o swoją prywatność – skonfiguruj ustawienia prywatności. Nikomu nie udostępniaj swoich haseł .
 1. Szanuj siebie – dbaj o pozytywny wizerunek w sieci.
 1. Szanuj innych – nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hejtuj.
 1. Szanuj swój czas – zachowaj umiar w spędzaniu czasu w sieci.
 1. Bądź krytyczny – nie wszystkie informacje dostępne w Internecie są prawdziwe.
 1. Pomyśl, zanim wrzucisz – to, co wrzucisz do sieci, zostaje tam na zawsze.
 1. Korzystaj z możliwości, jakie daje Internet – zastanów się, jak możesz twórczo wykorzystać jego potencjał.
 1. Przestrzegaj prawa – pamiętaj, że regulacje prawne obowiązują również w Internecie.
 1. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście = w sytuacjach zagrożenia online poproś o pomoc zaufaną osobę  dorosłą. Możesz też zadzwonić pod bezpłatny numer 116 111.

14 lutego 2020 r. przy współpracy z Biblioteką Miejską w Andrychowie zorganizowano przedstawienie pt. „Prastara książnica – skarb i tajemnica” dla uczniów klas I – III oraz „Zaplątani w sieci” dla uczniów klas starszych. Oba spektakle zostały przygotowane przez Teatr Profilaktyczno – Wychowawczy  „Maska” z Krakowa. Ich treść nawiązywała do omawianych w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu 2020” zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci w sieci.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 w Szkole Podstawowej nr 5
w Andrychowie podjęto również następujące działania:

 • spotkanie klas: III a, III b, V a , VI a, VI b z funkcjonariuszem policji Rafałem Tlałką dotyczące bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych;
 • udział klas: Va, VIa, VIb w warsztatach profilaktycznych „Cyberprzemoc” poprowadzonych przez pedagoga z OPS w Andrychowie panią Izabelę Jończy-Chmiel;
 • przeprowadzenie wśród uczniów klas I – III przez wychowawców zajęć z wykorzystaniem materiałów udostępnionych na stronie „sieciaki.pl”;
 • udział uczniów w akcji „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – w ramach przeprowadzenia Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa w klasach I;
 • wykonanie gazetki tematycznej o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podsumowaniem podjętych działań w szkole było zorganizowanie apelu „Bezpieczny Internet”. Uczniowie klasy VI a i VI b pod opieką pani Małgorzaty Lipowieckiej przygotowali apel, dzięki któremu uczniowie utrwalili swoją wiedzę dotyczącą bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.


Dnia 23.01.2020r. odbyło się spotkanie uczniów  klas: I a, I b, I c Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie  z panią Elżbietą Drzazgą ze Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.


Spotkanie profilaktyczne

Dnia 28.11.2019r.  w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się spotkanie Rodziców z Panią Moniką Pleszewską, pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, z Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień  w Bielsku-Białej „Nadzieja”. Celem prelekcji pod tytułem „Siedzą dzieci w Sieci – ogólna charakterystyka uzależnień, w tym behawioralnych i od substancji psychoaktywnych” było przekazanie informacji na temat skutków używania, czynników chroniących przed uzależnieniami oraz gdzie szukać pomocy.

Profilaktyka razem


ZINTEGROWANA  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Przegląd  działań do 2019 r.

Prezentacja: ZPB 2019


Kampania społeczna „No Promil No Problem”

Rokrocznie Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie włącza się do prowadzonej kampanii społecznej „No Promil  No Problem”. W ramach XII edycji projektu uczniowie klasy VIa mieli zorganizowane zajęcia z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie na temat profilaktyki uzależnień – alkogogle. W czasie spotkania dowiedzieli się, jak reagują osoby, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zostali zachęceni do zmiany społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienia u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Dnia 5.11.2019r. Szkolny koordynator akcji pani Dorota Stańczak oraz pani Krystyna Fluder wraz z klasą VIa przygotowały stoisko profilaktyczne i przybliżyły cele kampanii. Uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację dotyczącą XII edycji kampanii „No Promil No Problem”, dowiedzieli się, jak ważna jest trzeźwość kierowców.

Natomiast 6.11.2019r. uczniowie klas: Va, VIa i VIb wzięli udział w „Łańcuchu Trzeźwości”. Młodzież przygotowała transparenty przestrzegające przed prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Organizatorem wydarzenia był Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie. Kontrolę trzeźwości kierowców przeprowadzali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego.


,,Odblaskowa Szkoła”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie wzięła udział w X edycji konkursu dla szkół podstawowych województwa małopolskiego ,,Odblaskowa Szkoła”. Celem inicjatywy jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. W ramach konkursu należało wykazać się dbałością o bezpieczeństwo  podopiecznych w szkole oraz  w drodze  do i ze szkoły.

W naszej szkole podjęto następujące działania:

 • wyposażenie uczniów klas pierwszych w elementy odblaskowe w postaci zawieszek;
 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej w klasach pierwszych na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • zaplanowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego ,,Bezpieczna droga do szkoły”,  konkursu plastycznego na logo ,,Odblaskowej Szkoły”, konkursu wiedzy
  o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla klas II i III oraz V i VI;
 • przemarsz uczniów klas I – III z kamizelkami odblaskowymi i transparentem odblaskowym Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie;
 • rozdanie ulotek dla seniorów zachęcających do noszenia odblasków;
 • uczestniczenie w akcji ,,Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy”;
 • uzyskanie przez uczennice klasy II b wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie Literackim ,,Rymowanka-zachęcanka”;
 • przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową przez przedstawiciela  policji z Wadowic;
 • wykonanie gazetek tematycznych o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły;

W dniu 30.10.2019r. w szkole zorganizowano apel w ramach podsumowania akcji ,,Odblaskowa Szkoła”, na którym przypomniano przeprowadzone działania oraz wręczono dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli w szkolnych  konkursach wysokie miejsca, wykazując się wiedza i kreatywnością na temat bezpieczeństwa. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie obejrzeli również ,,Pokaz mody odblaskowej”.

Fotorelacja


Spotkanie z Partnerami w ramach Projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”  w Szkole Podstawowej nr 5 Andrychowie

Dnia 24 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się spotkanie Partnerów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Andrychowa oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji  w   Wadowicach, Komisariatu Policji  w Andrychowie, Straży Miejskiej w Andrychowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  w Andrychowie, Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Wioletta Kadamus przywitała zebranych. Podczas posiedzenia pani Alina Magiera zaprezentowała przegląd działań Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole do 2019 roku. Przedstawiony został także aneks do Zintegrowanego Planu Działania na rok szk. 2019/2020. Pani Dyrektor podziękowała Partnerom  za udział w spotkaniu, współpracę oraz za wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów. W trakcie dyskusji Partnerzy docenili działania w realizowane w  szkole w ramach programu ZPB, podkreślili, że placówka podejmuje co roku wiele różnych zadań w tym zakresie. Zapewnili również o woli dalszej współpracy w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz o pomocy w rozwiązywaniu problemów  z obszaru profilaktyki.


„Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy”

Dnia 16.10.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uczestniczyli w akcji ,,Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy”. Wydarzenie odbyło się dzięki fundacji WOŚP, która organizuje akcję od 2013r. obchodząc  w ten sposób Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

Uczniowie wytrwale wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzerwanie przez 30 minut, jednocześnie łącząc się w ten sposób z tysiącami osób z całej Polski. Każdy uczestnik wykonywał minimum 2 cykle RKO na fantomie.

Akcja pokazała nam, że nawet najmłodsi chcą i potrafią nieść pomoc potrzebującym.


„Dziecko bezpieczne na drodze”

Dnia 27.09.2019 r. w ramach projektu „Dziecko bezpieczne na drodze” uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uczestniczyli w spotkaniu z panią Elżbietą Drzazgą ze Straży Miejskiej w Andrychowie. Podczas zajęć pierwszoklasistom zostały  przypomniane zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Poznali także  znaki drogowe. Po spotkaniu w sali lekcyjnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się na przejście dla pieszych, gdzie pod czujnym okiem przedstawiciela Straży Miejskiej utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy na drugą stronę ulicy.

Spotkanie z panią Elżbietą Drzazgę było bardzo ważne dla pierwszoklasistów, ponieważ bezpośrednio wiąże się  z ich bezpieczeństwem w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Uczniowie utrwalili swoją wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego.