Biblioteka szkolna

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

1. Poniedziałek:      900 – 1230

2. Wtorek:                1050 – 1240

3. Środa:                   800 – 1240

4. Czwartek:            1050 – 1240

5. Piątek:                  940 – 1240

ZAPRASZAMY!


29 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie po raz kolejny obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to powstało z myślą o najmłodszych czytelnikach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z książkami.  Celem akcji było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu, pokazanie, że czytanie jest ciekawe, rozwijanie kreatywności oraz  kształtowanie umiejętności plastycznych. W tym roku biblioteka szkolna  do współpracy zaprosiła świetlicę. Podczas zajęć Panie czytały dzieciom bajki, do których wychowankowie wykonywali ilustracje. Akcja głośnego czytania przebiegała w przyjaznej i radosnej atmosferze. Uczniowie dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wysłuchanych tekstów bajek. Efektem tego święta były piękne ilustracje oraz liczne wypożyczenia książek.


4 października Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie gościła w swoich murach Waldemara Cichonia, autora  książek dla dzieci znanego najmłodszym  czytelnikom z  cyklu historii opisujących przygody kota o słodkim imieniu Cukierek.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Pisarz w barwny sposób opowiadał o swojej pracy, o drodze książki od autora do czytelnika. Przeczytał również wybrane opowiadanie o Cukierku. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały słów pana Cichonia. Miały również możliwość zadawania pytań. Ciekawiło ich skąd autor czerpie swoje pomysły, ile czasu zajmuje napisanie jednej książki, ile miał lat, gdy napisał swoją pierwszą książkę, czy pisanie jest trudne….

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymywały imienne dedykacje i autograf pisarza.

Spotkanie z Waldemarem Cichoniem dostarczyło młodym czytelnikom wielu niezapomnianych wrażeń.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO na całym świecie obchodzony jest 21 lutego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku na pamiątkę demonstracji, która miała miejsce w Dhace, w Bangladeszu, 21 lutego 1952 roku. Młodzi ludzie domagali się tam nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Niestety, ich akcja zakończyła się tragicznie. Pięciu z demonstrujących studentów poniosło śmierć. Data 21 lutego ma upamiętniać wspomniane wydarzenia.

Cel Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest jednak inny. Chodzi o zwrócenie uwagi na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej, a także o zwrócenie uwagi na języki zagrożone. Każdy język ma w sobie zakodowaną określoną wiedzę i kulturę. Dla społeczności lokalnych język jest wyrazem ich tożsamości i odmienności kulturowej, zapisem unikalnego sposobu myślenia i postrzegania świata, przekazem wiedzy, tradycji i historii danej społeczności, a także narzędziem integracji społecznej. Tracąc język – tracimy unikalne dziedzictwo budowane przez wiele pokoleń. Według ONZ – co najmniej 40% języków używanych na świecie w 2016 roku było zagrożonych wyginięciem. Od 1950 roku zanikło 250 języków.

UNESCO opracowało „Atlas języków zagrożonych”, w którym można znaleźć dane na temat 3 tysięcy języków. Z obszarem Polski związanych jest 8 z nich: kaszubski, białoruski, jidysz, rusiński, romski, poleski, wilamowski – język germański, którym mówi obecnie 60 mieszkańców miasteczka Wilamowice, położonego koło Bielska-Białej – a także słowiński, który od lat 60-tych XX wieku uważany jest za wymarły. Języki rdzenne to fundament różnorodności kulturowej, dlatego ich znikanie ma destrukcyjny wpływ na kultury lokalne oraz bogactwo kulturowe całego świata.

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, w ramach obchodów tego święta, przygotowała dla swoich czytelników (również w wersji online) różne atrakcje – gry i zabawy językowe, zadania ortograficzne, łamańce językowe. Obejrzeć można było również wystawę publikacji, pomocnych przy nauce języka polskiego, gazetkę przypominającą zasady posługiwania się poprawną polszczyzną oraz z wyrazami zapomnianymi. Warto tutaj przypomnieć, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z ważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie konieczności zachowania różnorodności kulturowej i językowej, zarówno w skali lokalnej jak i w skali światowej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić naszą uwagę na poprawność posługiwania się językiem ojczystym w naszym codziennym życiu oraz na konieczność ochrony dziedzictwa językowego.

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska


Karta  z  kalendarza: 14 LUTY  –  WALENTYNKI

Walentynki – to coroczne święto zakochanych przypadające na dzień 14 lutego. Są one obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do świętowania Walentynek znacznie później. Tradycją w tym dniu jest obdarowywanie się drobnymi upominkami, kwiatami, słodyczami, wierszami itp.

Pomimo katolickiego patrona tego święta – świętego Walentego – czasem jest ono wiązane ze zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, które polegało na poszukiwaniu wybranki serca, np. poprzez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.  Możliwe jest również, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14-15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. W Polsce odpowiednikiem Walentynek jest Noc Kupały –  słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, które jest obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, przypadającej około 21-22 czerwca.

Z okazji Walentynek zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy i rozwiązania quizu.

https://view.genial.ly/60152ad8dafa320d8b911266?fbclid=IwAR3Ww9Vct4HRsF5okRsI-XkEIdeBbHt5p6wVo6pKS6-ZOS0-c5Ido7rCTB0

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska


Od poniedziałku – 9 listopada br. – wszystkie klasy szkoły podstawowej kontynuują naukę w sposób zdalny. Dostęp do księgozbioru biblioteki został w ten sposób utrudniony. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uruchamia możliwość zamawiania książek poprzez Internet. A co to oznacza w praktyce?

Każdy uczeń może wysłać na maila  biblioteka@sp5.andrychow.eu zapytanie o wybraną przez siebie książkę. Jeżeli będzie dostępna w księgozbiorze biblioteki, Bibliotekarz przygotuje ją do odbioru. Zamówione książki będą czekały na odbiór w szatni, u Pracowników naszej Szkoły,  przez 5 dni w godzinach od 15.00   do 16.30. Informację o oczekującej na odbiór książce (książkach) będą rozsyłane przez Bibliotekarza w odpowiedzi na otrzymanego maila.

Przeczytane książki będzie można również oddać – pozostawiając je w przygotowanym w szatni kartonie.

Przypominam, że konkurs o tytuł „Na Najbardziej Rozczytaną Klasę Roku” trwa. W ramach konkursu można także czytać książki, które macie w swoich biblioteczkach domowych.

Serdecznie zapraszam do korzystania z księgozbioru biblioteki


„Nie  musimy  akceptować  cudzych  przekonań… ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania.”

                                                                                                                                     „Jesień cudów” – Jodi Picoult

 

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań.

Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji Zasad Tolerancji” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według jej zapisów, tolerancja to respektowanie cudzych praw i cudzej własności, uznanie i akceptacja różnic indywidualnych, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie rozmaitości kultur, otwarcie na cudze myśli i filozofię, ciekawość i nie odrzucanie nieznanego, uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

Na zakończenie, zacytuję jeszcze słowa Alberta Einsteina:

„Mógłbym powiedzieć, analogicznie, że tolerancja jest uprzejmym uznaniem cech, poglądów i działań innych osób, które są obce naszym własnym zwyczajom, wierzeniom i upodobaniom. W ten sposób bycie tolerancyjnym nie oznacza obojętności wobec działań i uczuć innych. Musi też istnieć zrozumienie i empatia.”


„Tu wszędzie Polska”  Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,
gdzie wolna droga wiedzie w zboże,
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,
tu się rodziła twoja matka.
Dziad orał ziemię, wdychał kurz,
a jego dom to nędzna chatka.

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,
w Szczecinie biały transatlantyk,
w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,
jesienią rżyska snute dymem,
gdzie latem słońce nad Bałtykiem,
a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad jest, czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!


Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie zostały zorganizowane w październiku i połączone z świętowaniem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Październik jest miesiącem szczególnie ważny w życiu każdej biblioteki szkolnej, ponieważ w 2008 roku został on wybrany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Wzorem lat poprzednich, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony był z Gangiem, tym razem nie Gangiem Słodziaków, lecz Gangiem Fajniaków. Ze względu na stan epidemiczny w naszym kraju, zachowując standardy sanitarne, był on zorganizowany w zmienionej formule.

Uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich odwiedził Gang Fajniaków. Pluszowe maskotki, przedstawiające bohaterów książki autorstwa Marcina Przewoźniaka: „Gang Fajniaków i Masto Marzeń. Bycie Eko jest fajne!”, towarzyszyły dzieciom podczas lekcji. Nauczyciel głośno czytał przygody Fajniaków opisane w książeczce. Dzieci pod wpływem lektury zadawały pytania związane z ekologią. Dowiedziały się, co to znaczy być „Eko”, dlaczego ekologia i życie zgodne z naturą jest takie ważne. Wykonały prace plastyczne różnymi technikami, nawiązujące  do wysłuchanych opowiadań.

Dzień z Fajniakami dostarczył młodym czytelnikom wielu wrażeń i radości. Licznie odwiedzali oni Bibliotekę Szkolną w poszukiwaniu najlepszej i najciekawszej książki dla siebie.

Klasa 1a
Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 3a
Klasa 3c

Motto: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość  wymyśliła” Wisława Szymborska

NAJBARDZIEJ  ROZCZYTANA  KLASA  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ogłasza konkurs o tytuł

Najbardziej Rozczytanej Klasy Roku”.

Konkurs rozpoczyna się 5 października 2020 roku i będzie trał do 30 maja 2021 roku. Jest adresowany do wszystkich uczniów naszej Szkoły. Celem konkursu jest zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, rozbudzanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, a także właściwe zagospodarowanie wolnego czasu. Realizowany jest w 2 grupach wiekowych – klasy 1-4 oraz klasy 6-7. W konkursie biorą udział całe zespoły klasowe (wszyscy chętni uczniowie z danej klasy), czytając wybrane przez siebie książki i dokumentując ten fakt w odpowiedni sposób.

Tytuł: „Najbardziej Rozczytana Klasa Roku” zostanie przyznany tej klasie – w każdej grupie wiekowej oddzielnie – której uczniowie w tym czasie, tj. od 5 października 2020r. do 30 maja 2021r. przeczytają największą ilość książek.

DOBREJ  ZABAWY  I  MIŁEJ  LEKTURY!

Regulamin konkursu


„Placówka  Aktywnie  Promująca  Czytelnictwo”

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników przyznany

Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie otrzymała….

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników:

„Placówka Aktywnie promująca Czytelnictwo”

–  przyznawany przez Stowarzyszenie Wielka Liga (z siedzibą w Katowicach) przedszkolom, szkołom podstawowym i szkołom ponadpodstawowym za aktywność w zakresie promocji czytelnictwa. O znaczeniu czytania w życiu każdego człowieka, niezależnie od jego wieku,  nie trzeba przypominać, gdyż wszyscy mamy tego świadomość.

Starania o uzyskanie Certyfikatu Wielkiej Ligi podjęliśmy w listopadzie 2019.

Dążąc do osiągnięcia celu  do maja 2020 roku, zgodnie z regulaminem Wielkiej Ligi, na szeroką skalę podejmowaliśmy różnorodne działania, które miały na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły. Uczniowie czytali  książki i rozwiązywali testy przygotowane w oparciu o ich treść, obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (z Gangiem Słodziaków), Światowy Dzień Pluszowego Misia, Tydzień z Audiobookiem w Bibliotece Szkolnej, przeprowadzaliśmy kolejne konkursy czytelnicze. W ramach naszych działań uczniowie klasy 3a przygotowali i zaprezentowali przedstawienie baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Byliśmy także z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Gościliśmy aktorów Teatru Maska z Krakowa, którzy przygotowali i przedstawili spektakl zatytułowany „Prastara Książnica – Skarb i tajemnica”. W naszej szkole zorganizowaliśmy  spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem – pisarzem, który  znany jest dzieciom głównie z cyklu książek o przygodach kota Cukierka.

Przypomnieliśmy tylko przykładowe działania, w realizację których włączyła się aktywnie cała społeczność uczniowska oraz grono pedagogiczne. To dzięki ich zaangażowaniu, wysiłkowi i staraniom możemy dzisiaj z dumą powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie  jest Placówką Aktywnie Promującą Czytelnictwo!


Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który jest kierowany do uczniów klas I – VIII oraz ich rodziców

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator –  oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Honorowy Patronat nad konkursem  objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele konkursu „Wielka Liga Czytelników”:

 • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja czytelnictwa;
 • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
 • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
 • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
 • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
 • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
 • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
 • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
 • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
 • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu „Wielka Liga Czytelnicza” można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.wielka-liga.pl

Sprawozdanie z realizacji projektu