ZPB 2022 – 2023

Działania zespołu „Bezpieczna szkoła” realizowane są we współpracy z partnerami szkoły:

– Policją,

– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie – Dział Profilaktyki Środowiskowej,

– Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

– Strażą Miejską,

– JRG Straży Pożarnej w Andrychowie,

– innymi instytucjami.

 

Plan zadań do zrealizowania w roku szkolnym 2022/2023:

– przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji oraz wypoczynku nad wodą;

– udział w konkursie „Odblaskowa szkoła”;

– wyjście uczniów do Nadleśnictwa Andrychów (przypomnienie zasad bezpieczeństwa w lesie);

– wyjście uczniów do JRG Straży Pożarnej;

– wyjazdy i wyjścia na spektakle poruszające tematykę przyjaźni, tolerancji;

– zorganizowanie spotkania profilaktycznego dla rodziców na temat uzależnień, cyberprzestrzeni;

– przeprowadzenie ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole;

– udział w akcjach, kampaniach i wydarzeniach np. „Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych”, „Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek 2022”, „No promil-no problem”, „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, „Dzień walki z depresją”, „BohaterOn”, „Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”;

– udział w projektach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów;

– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu;

– przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy;

– przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie na kartę rowerową.

 

Lider zespołu: mgr Anna Więckowska

http://sp5.andrychow.eu/ogolnopolska-zbiorka-zywnosci-tak-pomagam/

http://sp5.andrychow.eu/turniej-brd/

http://sp5.andrychow.eu/zyje-zdrowo-i-bezpiecznie/

http://sp5.andrychow.eu/projekt-ekologiczny-kubusiowi-przyjaciele-natury/

http://sp5.andrychow.eu/projekt-bezpieczne-wakacje-z-moskit/

http://sp5.andrychow.eu/wyjazd-do-kina-na-film-pt-wrozka-zebuszka/

http://sp5.andrychow.eu/ii-szkolne-igrzyska-olimpijskie/

http://sp5.andrychow.eu/jak-zachowac-sie-w-sieci/

http://sp5.andrychow.eu/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych/

http://sp5.andrychow.eu/badz-eko/

http://sp5.andrychow.eu/wycieczka-edukacyjna-na-spektakl-calineczka/

http://sp5.andrychow.eu/spotkanie-klas-pierwszych-ze-straza-miejska/

http://sp5.andrychow.eu/ekoeksperymentarium-2/

http://sp5.andrychow.eu/bezpieczny-senior-na-drodze/

http://sp5.andrychow.eu/bohateron/

http://sp5.andrychow.eu/wyjazd-klas-iv-do-teatru-lalek-banialuka-w-bielsku-bialej/

http://sp5.andrychow.eu/odblaskowo-czyli-bezpiecznie/

http://sp5.andrychow.eu/trzecioklasisci-w-nadlesnictwie-andrychow/

http://sp5.andrychow.eu/bezpieczne-ferie-zimowe/

http://sp5.andrychow.eu/dzien-bezpiecznego-internetu-4/