BohaterON

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie po raz kolejny przyłączyli się do udziału w akcji „BohaterON”. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia i omówienia „Niebajki o Powstaniu Warszawskim”. Przedstawienie kukiełkowe w prosty sposób wyjaśniło czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny oraz co zrobić, aby stać się patriotą. Pokazało, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami. Dzieci podczas lekcji poznały i zrozumiały znaczenie słów: wojna, pokój, patriota, bohater, powstanie. Podczas zajęć plastycznych uczniowie wykonali plakaty „Jestem patriotą/patriotką”.

Na zakończenie z pomocą nauczyciela dodali wpisy w wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Opracowała: mgr Anna Więckowska