Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego kl. IVa i IVc

piątek 12.50 – 13.35 – mgr K. Kutkiewicz

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego kl. IVb

czwartek 12.50 – 13.35 – mgr K. Kutkiewicz

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego kl. Va – czwartek 7.25 – 7.55 – mgr K. Kutkiewicz

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego- kl. Vb – piątek 8.00- 8.45 – mgr K. Fluder

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego- kl. VIIa – czwartek 14.45- 15.30 – mgr K. Fluder

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego- kl. VIII – czwartek 13.50-14.35 – mgr K. Fluder

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IVb – piątek 8.00- 8.45 – mgr A. Gurdek

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- kl. V – środa 12.50- 13.35 – mgr M. Lipowiecka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- kl. VIIa – czwartek 8.00- 8.45 – mgr M. Lipowiecka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- kl. VIII – wtorek 14.45- 15.30 – mgr M. Lipowiecka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego – kl. Vb

czwartek 13.50 – 14.35 (co dwa tygodnie) – mgr M. Babik

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego – kl.VIIa

poniedziałek 14.45 – 15.30 (co dwa tygodnie)- mgr M. Babik

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego- kl.VIII

środa  13.45 – 14.30 (co dwa tygodnie) – mgr A. Migdałek