Bezpieczny senior na drodze

W ramach udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie przygotowali cztery akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów na drodze.

Uczniowie klasy IIIa napisali i dostarczyli listy do swoich dziadków i krewnych z przypomnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Dodatkowo przygotowali ulotki informacyjno-edukacyjne, które rozdali sąsiadom oraz starszym osobom.

Klasa IIb wykonała plakaty z przypomnieniem o konieczności noszenia odblasków. Plakaty zostały rozwieszone na drzwiach wejściowych do bloków oraz do szkoły, tak aby być dobrze widoczne.

Uczniowie klasy IIa podczas zajęć własnoręcznie zrobili kolorowe odblaski. Następnie wręczyli je osobom starszym podczas spaceru w pobliżu szkoły.

Mamy nadzieję, że działania uczniów przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa seniorów.

\Opracowała: mgr Anna Więckowska