Jak zachować się w sieci

W dniu 2 czerwca br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem policjantem Rafałem Tlałką, który przeprowadził spotkanie w zakresie profilaktyki cyberbezpieczeństwa w klasach IV i V. Zajęcia miały ciekawy przebieg i wzbudziły wśród uczniów duże zainteresowanie. Prelekcja dotyczyła internetu jego dobrych i złych stron ale przede wszystkim poruszały problem „Jak zachować się w sieci by być bezpiecznym w kontaktach społecznościowych i w trakcie zdobywania informacji w sieci”.

Pedagog szkolny Izabela Jończy=Chmiel