„ZDALNA SZKOŁA”

W ramach projektu  „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Gminę Andrychów, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie otrzymała 5 tabletów, które zostaną wypożyczone uczniom, aby mogli uczyć się zdalnie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

http://andrychow.eu/zdalna-szkola-tablety-dla-uczniow/