18 maja 2020 roku – 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 roku – 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wybitnego  Polaka, niezapomnianego  papieża, niezwykłego człowieka.

A wszystko zaczęło się tak niedaleko…

18 maja 1920 roku w oddalonych zaledwie kilka kilometrów od Andrychowa Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Mimo że studiował polonistykę i kochał teatr, swoje życie poświecił Bogu.  W czasie  II wojny światowej  w 1941r. wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. Zajęcia w seminarium, odbywały się potajemnie i w trybie eksternistycznym. Studenci – młodzi klerycy z narażeniem życia spotykali się na zajęciach w kurii, przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. Karol studiował filozofię i teologię aż do sierpnia 1944 r., kiedy po wybuchu powstania w Warszawie, okupanci niemieccy – w obawie o podobny scenariusz w innych miastach Polski – zarządzili łapankę w Krakowie, której celem było schwytanie wszystkich młodych –  potencjalnych powstańców. Karol cudem uniknął aresztowania. Po tym wydarzeniu Książę Stefan Sapieha – arcybiskup krakowski – zgromadził wszystkich kleryków w bezpiecznym miejscu – zamieszkali w pomieszczeniach kurii archidiecezjalnej i tam ukończyli seminarium.

Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie już po wojnie, 1 listopada 1946 r. w kaplicy Pałacu Arcybiskupów.  Kontynuował studia teologiczne w Rzymie (badania nad mistyką św. Jana od Krzyża). Po  nich rozpoczął pracę duszpasterską w Polsce.

Ks. Wojtyła potrafił znaleźć wspólny język nie tylko z młodymi, ale i z naukowcami, lekarzami, profesorami. Jednocześnie, pod pseudonimem, pisał wiersze i publikował artykuły w prasie. Był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  28 września 1958 r. w Katedrze Wawelskiej otrzymał sakrę biskupią. Tego dnia bp Karol Wojtyła całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej, czyniąc słowa  „Totus Tuus” swoim zawołaniem biskupim, a potem także papieskim.

Ale najważniejszą datą dla nas Polaków jest dzień 16 października 1978 r., kiedy  kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. Przyjął imię Jan Paweł II. Papież, który zmienił wiele na całym świecie. Od setek lat pierwszy papież nie-Włoch. Pierwszy papież-Polak. Pierwszy papież-pielgrzym. Pierwszy, który „40-krotnie okrążył Ziemię”, by móc spotkać się z każdym człowiekiem spragnionym miłości, szacunku i pokoju. Pierwszy papież bez lektyki – pierwszy w „papamobile”. Pierwszy papież-internauta. Pierwszy papież wielu „premierowych” spotkań i wydarzeń. Papież-wizjoner.  Młody duchem, także dzięki młodzieży – inicjator spotkań z młodzieżą całego świata na   Światowych  Dniach Młodzieży.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie. Po sześciu latach został błogosławionym – 1 maja 2011 r. w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. W trzy lata później kanonizowany przez papieża Franciszka – 27 kwietnia 2014 r., także w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.  Św. Jan Paweł II jest patronem rodzin i Światowych Dni Młodzieży.