Wielka Liga Czytelników

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który jest kierowany do uczniów klas I – VIII oraz ich rodziców.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator –  oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Honorowy Patronat nad konkursem  objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele konkursu „Wielka Liga Czytelników”:

 • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja czytelnictwa;
 • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
 • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
 • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
 • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
 • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
 • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
 • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
 • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
 • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu „Wielka Liga Czytelnicza” można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.wielka-liga.pl

Sprawozdanie z realizacji projektu