Warsztaty profilaktyczne „Ja decyduję – życie i innych szanuję”

W dniach 25.10 -10.11.2021 r. w naszej szkole odbywały się warsztaty profilaktyczne „Ja decyduję – życie i innych szanuję”, prowadzone przez trenera Fundacji Nowe Horyzonty – Panią Izabelę Nowakowską.

W ramach programu uczniowie klas 3-7 uczestniczyli w trzech 90-minutowych spotkaniach, z których każde poświęcone zostało ważnym problemom wieku dorastania. Pierwszy warsztat dotyczył agresji, przemocy i złości oraz skutecznych sposobów na ich pokonanie. W czasie drugiego warsztatu uczniowie rozmawiali o uczuciach i relacjach z innymi, próbując wypracować metody radzenia sobie z trudnymi emocjami i konfliktami, które mogą z nich wyrastać. Warsztat trzeci dotykał trudnej problematyki współczesnych uzależnień.

W czasie wszystkich spotkań uczniowie byli aktywni, twórczy, chętnie analizowali materiał przygotowany przez panią psycholog, odgrywali scenki, opowiadali o doświadczeniach i dzielili się swoimi poglądami. Warsztaty okazały się zatem bardzo owocne.

Opracowała: mgr Katarzyna Kutkiewicz