Szkoła pamięta – akcja MEN

Szkoła pamięta…

Dnia 25.10.2019r. uczniowie klas: Va, VIa, VIb wraz z opiekunami odwiedzili Cmentarz komunalny w Andrychowie. Wyjście związane było z upamiętnieniem ważnych postaci oraz wydarzeń,  które zapisały się w historii naszej małej ojczyzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszym regionie, zapalili znicze  przed pomnikiem poległych obrońców ojczyzny. Poznali historię oraz miejsca, które przypominają trudną, okupioną nierzadko śmiercią walczących przeszłość.

Zajęcia miały na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci  o bohaterach walczących o wolność Polski, kształtować tożsamość narodową oraz współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji.