Spotkanie Partnerów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB)

Spotkanie z Partnerami w ramach Projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” w Szkole Podstawowej nr 5 Andrychowie

Dnia 24 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się spotkanie Partnerów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Andrychowa oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji  w   Wadowicach, Komisariatu Policji  w Andrychowie, Straży Miejskiej w Andrychowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  w Andrychowie, Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Wioletta Kadamus przywitała zebranych. Podczas posiedzenia pani Alina Magiera zaprezentowała przegląd działań Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole do 2019 roku. Przedstawiony został także aneks do Zintegrowanego Planu Działania na rok szk. 2019/2020. Pani Dyrektor podziękowała Partnerom  za udział w spotkaniu, współpracę oraz za wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów. W trakcie dyskusji Partnerzy docenili działania w realizowane w  szkole w ramach programu ZPB, podkreślili, że placówka podejmuje co roku wiele różnych zadań w tym zakresie. Zapewnili również o woli dalszej współpracy w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz o pomocy w rozwiązywaniu problemów  z obszaru profilaktyki.