Dzień św. Patryka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka angielskiego przewiduje realizację tematów bazujących na tradycjach i zwyczajach krajów anglojęzycznych. Tym razem nauczyciele angliści postanowili przybliżyć uczniom historię, tradycję i kulturę irlandzką w niecodzienny sposób. Dnia 17 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Jest to irlandzkie święto narodowe, a Święty Patryk jest patronem Irlandii. Według legendy Święty Patryk sprowadził chrześcijaństwo na wyspę, uwolnił Irlandię od węży oraz spopularyzował koniczynę, na przykładzie której tłumaczył istotę Trójcy Świętej. Pod koniec życia dokonał chrztu kraju. Aby uświetnić ten dzień, uczniowie naszej szkoły ubrali się na zielono. Ponadto, na lekcjach języka angielskiego poznawali historię i symbole związane z Dniem Świętego Patryka, a w trakcie przerw rozwiązywali przygotowane przez anglistów zadania, za które zbierali koniczynki, mające potwierdzić ich zaangażowanie. Uczniowie entuzjastycznie włączyli się w obchody tego dnia. Spotkanie z kulturą Irlandii z pewnością na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.

Opracowała mgr Joanna Korzeniowska