Innowacje pedagogiczne, czyli rozszerzony język angielski w naszej szkole

Rokrocznie w naszej szkole prowadzone są innowacje z języka angielskiego, w ramach których wychowankowie uczą się tego języka obcego w wymiarze rozszerzonym o jedną lub dwie godziny lekcyjne w tygodniu.

Zwiększenie liczby godzin stwarza okazję do bardziej efektywnego przyswajania wiedzy, a także daje możliwość wprowadzania materiału, który nie został przewidziany w programie nauczania. Ponadto, nauczyciele wykorzystują metody i techniki nauczania, które uatrakcyjniają proces kształcenia i dostarczają uczniom wiele radości i satysfakcji. W trakcie naszych lekcji korzystamy m.in. z tablic interaktywnych czy robotów DASH.

Obecne klasy 1 uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Drugoklasiści mają 3 godziny dydaktyczne języka angielskiego w tygodniu, podczas gdy w siatce godzin przewidziane zostały dla nich zaledwie 2 lekcje w ciągu tygodnia. W ramach innowacji uczniowie, poza lekcjami bazującymi na informacjach z podręcznika, mają okazję na naukę języka w sytuacjach życia codziennego.

W ostatnich dniach nasi najmłodsi uczniowie wcielali się w rolę sprzedawcy i kupującego, doskonaląc użycie angielskich zwrotów wykorzystywanych w języku codziennym przez native speakerów. Natomiast drugoklasiści uczestniczyli w lekcji online, w ramach której poznali rówieśników z Vietnamu, z którymi rozmawiali w  języku angielskim. Początkowo uczniowie mieli wiele wątpliwości dotyczących lekcji online z dziećmi z innych zakątków świata, jednak szybko przełamali barierę językową, doskonale radząc sobie na zajęciach. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

 

Opracowała

mgr Joanna Korzeniowska