Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji, która odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa  w dniach od od 28.02.2022r. do 11.03.2022r.

Wypełniony Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w godzinach pracy placówki.

Zapraszamy!

Informacji udziela Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lenartowicza 26:

– Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,

– Andrychów, ul. Graniczna.

Zgłoszenia i Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Dodatkowe informacje:

Zapisy do klas VII na rok szkolny 2022/2023 od 01.03.2022r. do 11.03.2022r.

Wniosek do klasy VII

Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 trwa od 19.04.2022r. do 26.04.2022r.


Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
„Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu”.

Gwarantujemy:

 • Jednozmianowość – nauka od godz. 8:00,
 • Bezpieczeństwo – Certyfikat Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, obiekt monitorowany,
 • Wysoki poziom nauczania – Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na kompleksie sportowym „Orlik 2012”,
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z: matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka polskiego, historii, plastyki, zajęcia sportowe – SKS, Koło teatralne, szachy, itp.,
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z każdego przedmiotu,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Profesjonalne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • Opiekę pedagoga szkolnego,
 • Świetlicę szkolną dostępną dla każdego ucznia,
 • Obiady i II śniadania przygotowane w szkolnej stołówce.

Do dyspozycji uczniów:

 • Innowacyjne sale lekcyjne,
 • Nowocześnie wyposażone sale dla klas I – III,
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: geograficzna, fizyczna, chemiczna z nowoczesnym digestorium, biologiczna, informatyczna, matematyczna, języków obcych, itp.,
 • Kompleks sportowy „Orlik 2012”,
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
 • Siłownia, salki do gimnastyki korekcyjnej,
 • Biblioteka,
 • Szkolny Ośrodek Kariery – SzOK,
 • Dziennik elektroniczny,
 • Szatnia rowerowa.

Uwaga! Uwaga!

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!


Zarządzenie Burmistrza Andrychowa w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Zarządzenie Nr 14/22 Burmistrza Andrychowa z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia terminu składania na rok szkolny 2022/2023 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie
Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Andrychowa z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów