Wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim

Maja Brońka, uczennica klasy IVa, została laureatką XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w którym uczestniczyli młodzi artyści – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy oraz uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

Celem konkursu było podkreślenie kluczowego znaczenia wolności i ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka. Ważnym elementem było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych oraz uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II, którego słowa: „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” były tematem tegorocznej edycji. Na konkurs wpłynęły 643 prace, w tym 326 fotograficznych i 317 plastycznych.

Maja zdobyła wyróżnienie Jury w kategorii plastyka/młodzież szkolna.

Opracowała: mgr Krystyna Fluder