Warsztaty integracyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

W tym tygodniu klasy I A i I B uczestniczyły w warsztatach integracyjnych, które odbyły się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Celem spotkań było kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do grupy oraz budowanie więzi między rówieśnikami.

Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda” przygotowali  dla uczniów wiele atrakcyjnych zadań. Podczas zabaw rozwijających umiejętności manualne, dzieci miały zadbać o pozytywną atmosferę w grupie. Pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej zachęcali dzieci do nawiązywania nowych znajomości oraz do prowadzenia rozmów w klasie lub na przerwie.

Największą atrakcją tego spotkania były zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć refleks, rozwijać wyobraźnie, a przede wszystkim kształtować relacje w grupie. Ćwiczenia zręcznościowe wymagały od uczniów współpracy ze sobą, co zdecydowanie przyczyniło się do zintegrowania zespołu klasowego.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć i mają nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Opracowała: Karina Piesko