Szkoła dla Niepodległej

Dnia 8 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczął się on o symbolicznej godzinie.11.11 odśpiewaniem 4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”  ramach akcji MEN oraz Rady Dzieci i Młodzieży „Szkoła do hymnu”. Następnie członkowie Koła teatralnego i Koła historycznego pod opieką pani Krystyny Fluder i pana Marcin Karło w trakcie przygotowanego  przedstawienia opowiedzieli o przeszłości Polski. Przypomnieli, jak doszło do rozbiorów, czas 123 lat niewoli, tułaczki oraz powstańczych zrywów Polaków, których celem było odzyskanie niepodległości.

Uroczystą atmosferę podkreślał odświętny strój uczniów ozdobiony własnoręcznie wykonanymi kotylionami oraz wspólny śpiew patriotycznych pieśni.