Spotkanie z policjantem

13 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się spotkanie Pan Rafała Tlałki  z wydziału do spraw Patologii i Nieletnich  Komisariatu Policji w Andrychowie z uczniami klas  VII i VIII.  Dotyczyło ono tematyki odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz bezpieczeństwa w sieci.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież,  włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały również zagrożenia płynące z sieci internetowej, a zwłaszcza zjawisko tzw. cyberprzemocy. Dużo uwagi poświęcono także zasadom etyki oraz dobrym praktykom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych.

Opracowała: mgr Izabela Jończy- Chmiel