Ratujemy i uczymy ratować

Kolejni nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zostali przeszkoleni przez wolontariuszy WOŚP w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tym razem szkolenie ukończyły: lic. Martyna Graca oraz   mgr Joanna Korzeniowska.

W ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” przeszkoleni nauczyciele przekazują wiedzę uczniom klas pierwszych oraz  przypominają zasady udzielania pierwszej pomocy  starszym dzieciom, które w latach poprzednich uczestniczyły w takich  spotkaniach.

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, jak należy się zachować w sytuacji, gdy zauważą osobę poszkodowaną. Nauczyciele skupiają się na ćwiczeniach obejmujących pomoc osobie nieprzytomnej. Uczniowie otrzymują kartonowe telefony komórkowe, przy pomocy których ćwiczą, jak wezwać pogotowie ratunkowe i jakie informacje należy podać dyspozytorowi odpowiadającemu na zgłoszenie.

Ponadto uczniowie uczą się w jaki sposób podejść do poszkodowanego oraz jakie czynności należy kolejno wykonać, aby takiej osobie pomóc. Poza wiadomościami przekazywanymi przez nauczycieli, dzieci wykonują ćwiczenia  praktyczne, m.in. ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej czy wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W trakcie zajęć uczniowie korzystają ze sprzętu sfinansowanego przez WOŚP:

– fantom Little Anne,

– 4 fantomy Mini Anne,

– kartonowe telefony komórkowe,

– materiały w postaci książeczek do uzupełniania.