Przedpołudnie w kanadyjskim stylu

W dniach 12 i 13 września uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uczestniczyli w warsztatach językowych u Państwa Hoffman w Sułkowicach. Chris Hoffman, native speaker pochodzący z Kanady, wraz z żoną, panią Anną Hoffman, wielokrotnie odwiedzali naszą szkołę i prowadzili konwersacje w języku angielskim z uczniami klasy VIIa i VIIb, w których realizowany jest program innowacji pedagogicznej pt. „New communication is the key to success” – „Nowoczesna komunikatywność kluczem do sukcesu”. Tym razem Państwo Hoffman zaprosili uczniów do siebie. Podczas dwudniowych warsztatów językowych siódmoklasiści brali aktywny udział w grach i zabawach przygotowanych zarówno przez rodzinę z Kanady, jak i p. Mariolę Babik, trenując jednocześnie swoje umiejętności lingwistyczne. Uczniowie przeciągali linę, spacerowali nad rzeką, piekli kiełbaski, poznawali kulturę i obyczaje Kanady, a przede wszystkim rozmawiali po angielsku. Dzięki swobodnej konwersacji rozwijali słownictwo i utrwalali je w określonym kontekście. Dzieciom towarzyszyły pozytywne emocje, dzięki którym przyswajanie nowych słów i zwrotów było łatwiejsze i przyjemniejsze. Warsztaty zakończyły się koncertem wykonanym przez Chrisa i jego syna Williama. Spotkanie u Państwa Hoffman było dla uczniów nie tylko doskonałą okazją do rozwoju kompetencji językowych, ale także inspiracją do refleksji nad możliwościami, jakie daje edukacja, otwartość, życzliwość i empatia względem drugiego człowieka. Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym Gospodarzom za zaproszenie i wspólnie spędzony czas.

Opracowała: mgr Mariola Babik