Posprzątaj z nami Małopolskę!

W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. Idea troski o planetę łączy ludzi na całym świecie, ponieważ każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. W Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie 23.04.2022r. uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!”, której celem było zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych: w lasach i na szlakach naszego województwa. Młodzież wyposażona w rękawiczki i worki, pod opieką nauczycieli, wyruszyła na zajęcia terenowe, by posprzątać nad Wieprzówką, w okolicy stawu oraz zielony szlak Beskidu Małego od stacji PKP, przez Pańską Górę do Osiedla Biadasów I. Oprócz porządkowania terenu, uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące bioróżnorodności gatunkowej lasu na Pańskiej Górze i zastanawiali się   nad przyczynami jej zanikania. Wzbogacili w ten sposób swoją wiedzę dotyczącą gatunków roślin, drzew i ptaków swojej najbliższej okolicy.

Opracowała: mgr Krystyna Fluder