Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy IV a wraz z wychowawcą mgr Mariolą Babik wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” organizowanym przez Fundację Chlorofil. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Powołany w klasie Ekozespół (składający się z dwóch uczniów) przygotował film do mediów społecznościowych nt. znaczenia recyklingu zużytego sprzętu AGD-RTV, wyjaśniający dlaczego ważna jest selektywna zbiórka, odzysk surowców i ich recykling.  Uczennice wykonały projekt gry planszowej dotyczący selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponadto cała klasa wzięła udział w wirtualnych rozgrywkach „Liga elektrorecyklingu” oraz „Przyjaciele recyklingu”, podczas których uczniowie naszej szkoły rywalizowali z uczniami szkół w Polsce.

Wyniki konkursu poznamy w czerwcu.

Opracowała: mgr Mariola Babik