Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W poniedziałek 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, by podkreślić potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję i ochronę, a także zwrócić uwagę światowego społeczeństwa na konieczność obrony różnorodności językowej przed szybko postępującą unifikacją.

Z okazji święta uczniowie klas czwartych poznali najciekawsze publikacje dotyczące języka polskiego, stworzyli listę najczęściej popełnianych błędów językowych, gimnastykowali się z łamańcami językowymi i wyrażeniami gwarowymi, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Czwartoklasiści wzięli również udział w konkursie sprawdzającym ich wiedzę o języku ojczystym. Pracując w dwuosobowych zespołach, uczniowie musieli zmierzyć się z szeregiem trudnych zadań, takich jak odmiana przez przypadki nazwy „kasza manna”, korekta błędów językowych, alfabetyczne układanie wyrazów na czas, tworzenie wyrazów z udziałem typowo polskich liter – przy rozwiązywaniu tego zadania uczniowie nie zapomnieli o wykładzie profesora Bralczyka i sprawili się na medal, sytuując na pierwszym miejscu typowo polskie słowo, jakim jest „żółć”. Poziom konkursu był niezwykle wyrównany i w rezultacie trzy zespoły otrzymały ex aequo pierwsze miejsce, zdobywając taką samą ilość punktów:

zespół z klasy IV a w składzie: Zofia Zadora i Maja Bizoń,

zespół z klasy IV b w składzie: Bartłomiej Sordyl, Agnieszka Mrzygłód i Ryan Szmeil,

zespół z klasy IV c w składzie: Martyna Wiśniewska i Emilia Gawron.

W obchody święta języka ojczystego włączyli się także uczniowie klasy II a. Podczas zajęć poznawali tajniki wiedzy o języku polskim, dowiedzieli się, czym jest język ojczysty, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Drugoklasiści rozwiązywali zadania na tablicy interaktywnej, łączyli przysłowia w pary. Wzięli też udział w popularnej grze „Milionerzy”. Na zakończenie zorganizowano konkurs językowy “Z polszczyzną za pan brat”. Mistrzynią poprawnej polszczyzny została Hania Pustelnik.

Zajęcia były dla uczestników przede wszystkim dobrą zabawą, ale okazały się też świetną okazją do utrwalenia zasad poprawnej polszczyzny.

Opracowały: mgr Anna Więckowska, mgr Katarzyna Kutkiewicz