KONKURS – NAJBARDZIEJ  ROZCZYTANA  KLASA  W ROKU SZKOLNYM

Motto: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość  wymyśliła” Wisława Szymborska

NAJBARDZIEJ  ROZCZYTANA  KLASA  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ogłasza konkurs o tytuł

Najbardziej Rozczytanej Klasy Roku”.

Konkurs rozpoczyna się 5 października 2020 roku i będzie trał do 30 maja 2021 roku. Jest adresowany do wszystkich uczniów naszej Szkoły. Celem konkursu jest zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, rozbudzanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, a także właściwe zagospodarowanie wolnego czasu. Realizowany jest w 2 grupach wiekowych – klasy 1-4 oraz klasy 6-7. W konkursie biorą udział całe zespoły klasowe (wszyscy chętni uczniowie z danej klasy), czytając wybrane przez siebie książki i dokumentując ten fakt w odpowiedni sposób.

Tytuł: „Najbardziej Rozczytana Klasa Roku” zostanie przyznany tej klasie – w każdej grupie wiekowej oddzielnie – której uczniowie w tym czasie, tj. od 5 października 2020r. do 30 maja 2021r. przeczytają największą ilość książek.

DOBREJ  ZABAWY  I  MIŁEJ  LEKTURY !

Opracowała: Katarzyna Pawlikowska

Regulamin konkursu