Komunikat – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

– trzy dni rekolekcji wielkopostnych- termin do ustalenia

– 4 czerwca 2021r.

– 24 czerwca 2021r.

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie