Komunikat dla uczniów i rodziców uczniów!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że od dnia 31.01.2022r. do 27.02.2022r. zajęcia dla uczniów klas I- IV będą odbywały się stacjonarnie. Uczniowie klas V, VII i VIII będą w tym czasie uczyć się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Świetlica oraz biblioteka szkolna pracują w w/w okresie według dotychczasowego harmonogramu.

W okresie od 31.01.2022r. do 27.02.2022r. stołówka szkolna przygotowuje i wydaje posiłki dla zapisanych do niej uczniów uczących się stacjonarnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Agata Miarka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie