KOMUNIKAT!

W dniach 24-26.05.2022r. odbywają się Egzaminy Ósmoklasisty. Dla uczniów klas I- VII są to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W tych dniach świetlica szkolna nie działa. Stołówka nie wydaje II śniadań ani obiadów.

 

Agata Miarka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie