KOMUNIKAT!

Spotkania wychowawców klas z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbędą się 8 września 2022r. (czwartek) według harmonogramu:
– godz. 17:00 – klasy I – II
– godz. 17:30 – klasy III – IV
– godz. 18:00 – klasy V, VI, VIII.
W tym dniu w godz. 17:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów.

Wioletta Kadamus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
w Andrychowie