Komunikat!

Dnia 23.06.2022r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się Uroczystość Pożegnania Szkoły przez uczniów klas VIII. Dnia 24.06.2022r. (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I- VII w następującym porządku:   8.00                 Msza Święta w kościele św. Czytaj więcej

KOMUNIKAT!

W dniach 24-26.05.2022r. odbywają się Egzaminy Ósmoklasisty. Dla uczniów klas I- VII są to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach świetlica szkolna nie działa. Stołówka nie wydaje II śniadań ani obiadów.   Agata Miarka Wicedyrektor Szkoły Czytaj więcej

KOMUNIKAT!

Dnia 11.05.2022r. (środa) w godz. 17.30- 18.30 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.   Agata Miarka Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Czytaj więcej