Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Czytaj więcej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie  przystąpiła do realizacji „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej Czytaj więcej