Komisja Edukacji Narodowej – pierwsze na świecie ministerstwo oświaty

Każdego  roku 14 października obchodzimy w naszym kraju Dzień Edukacji Narodowej nazywany potocznie Dniem Nauczyciela. Właśnie tego dnia 248 lat temu  w 1773 r. sejm rozbiorowy powołał  do życia Komisję Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – pierwszą na świecie instytucję, której zadaniem było stworzenie podwaliny nowoczesnego systemu szkolnego, nad którym opiekę sprawować miałom państwo. Komisja powołana została na wniosek ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Stanisław August Poniatowski  źródło: Wikipedia.pl

Hugo Kołłątaj, jeden z twórców Komisji Edukacji Narodowej. źródło: Wikipedia Commons

 

Komisji Edukacji Narodowej  doprowadziła do rozwinięcia  struktury organizacyjnej oświaty – od szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. W szkołach zaczęto nauczać w języku polskim, zamiast jak do tej pory po łacinie. Wprowadzono również nowe przedmioty: historię i geografię Polski, nauki przyrodnicze i ścisłe, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie, elementy wychowania fizycznego.

Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego i stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów

 

Edukacja i przemysł na ziemiach Rzeczypospolitej po 1773r. źródło: Historia Polski Kalendarium Dziejów 1655 – 1887

 

W 1775 r. Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego pracami kierował książę Ignacy Potocki.

 

książę Ignacy Potocki, źródło: Wikipedia.org

 

Głównym zadanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, było przygotowywanie programów nauczania i podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich i tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. W sumie wydano 30 podręczników, z czego 17 publikacji miało charakter podręczników, 6 książek pomocniczych takich, jak słowniki, wypisy i tablice logarytmiczne. Część z nich, wydanych po raz pierwszy, stworzyło polską terminologię naukową takich dziedzin, jak: fizyka, matematyka, chemia, logika i gramatyka.

 

źródło: Wikipedia.org

  

źródło: Wikipedia.org

 

źródło: Wikipedia.org

 

 

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, po trzecim rozbiorze Komisja Edukacji Narodowej przestała istnieć, ale wiele wprowadzonych przez nią rozwiązań miało kontynuację. W 1982 r. wprowadzony został Dzień Edukacji Narodowej.

W wielu krajach nauczyciele obchodzą swoje święto w różnych dniach. Przykładowo na Tajwanie obchodzone jest ono 28 września w dniu urodzin Konfucjusza, a w Czechach i na Słowacji – 28 marca, czyli w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego – XVII-wiecznego pedagoga, filozofa, reformatora, twórcy i propagatora jednolitego systemu powszechnego nauczania, który zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu.

 

 

Jan Amos Komesky, źródło: Wikipedia.org

 

 

Opracował: mgr Marcin Karło

 

 

Bibliografia:

https://culture.pl

https://dzieje.pl/edukacja

https://pl.wikipedia.org

Historia Polski. Kalendarium dziejów 1655 – 1877

HISTORIA POWSZECHNA – Historia Polski tom 6