Jak efektywnie komunikować się z dzieckiem

Ciągłe narzekanie na zachowanie dziecka niczego nie zmieni w relacjach z rodzicami. Również metoda nakazów i zakazów czy kar nie zbliży ich do siebie, a spowoduje jeszcze większą przepaść między nimi.

Cóż zatem należy robić, kiedy dziecko sprawia kłopoty?

Zdaniem współczesnych pedagogów między rodzicami i dziećmi konieczna jest dobra  komunikacja, rozmowa, którą przeprowadzamy wtedy, gdy nasz syn czy córka już odreaguje swoje negatywne emocje.  Świadome porozumiewanie się z dziećmi to także rozwijanie umiejętności nazywania zarówno własnych, jak i cudzych przeżyć i emocji. Bogate i adekwatne nazewnictwo np. emocji, uwrażliwi dziecko na przeżycia emocjonalne własne, a także innych ludzi, umożliwiając ich trafne rozpoznawanie, nazywanie i okazywanie.

„ Jak efektywnie komunikować się z dzieckiem” tego mogli się dowidzieć rodzice i wychowawcy uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie na warsztatach online, które odbyły się  10 grudnia 2020r. Zostały one przeprowadzone przez panią psycholog Beatę Przewoźnik. Były bardzo cenne, ponieważ dobra komunikacja to klucz do bliskich relacji, budowania poczucia własnej wartości dziecka i wzajemnego szacunku.

 

Opracowała: mgr I. Jończy- Chmiel