Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 3 dni rekolekcji wielkopostnych,
– 18, 19, 20 kwietnia 2018r. – Egzamin Gimnazjalny,
– 4 maja 2018r,
– 1 czerwca 2018.