Bezpieczna droga do szkoły

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”  –  Jan Paweł II

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Już minęły prawie dwa miesiące, w ciągu których uczniowie, często również i ci najmłodsi, samodzielnie podążali na zajęcia lekcyjne do szkoły, a po ich zakończeniu, także samodzielnie, wracali do domu. W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci nauczyciele od pierwszych dni zajęć w szkole omawiali na lekcjach zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się w drodze do i ze szkoły. Temat ten powraca przy różnych okazjach w myśl zasady  „trening czyni mistrza” – częste powtarzanie zasad, połączone z ćwiczeniami praktycznymi, utrwalają w uczniach dobre nawyki. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie prowadzone są różne działania, które mają podkreślić znaczenie zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Również nauczyciele świetlicy szkolnej podejmowali tematy bezpiecznego poruszania się po drodze. W zajęciach prowadzonych z dziećmi podkreślali, m.in. znaczenie przechodzenia przez drogę tylko w wyznaczonych miejscach przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa, poruszaniu się po chodnikach a nie drodze dla rowerów oraz noszenia odblasków, dzięki którym pieszy jest widoczny dla kierowcy z dużej odległości. Dzieci przy tej okazji mogły wykazać się nie tylko swoją wiedzą z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, ale także kreatywnością i umiejętnościami plastycznymi, wykonując prace plastyczne, związane z bezpieczeństwem na drodze, różnymi technikami.

Temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym niejednokrotnie powróci jeszcze w naszych rozmowach z uczniami.

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska