82 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wojska niemieckiej III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agresja zgodnie z założeniami planu Fall Weiss, odbyła się na całej linii granicy międzypaństwowej, a celem pierwszego ataku stał się Wieluń.

 

 

 

 

 

 

 

Bombardowanie Wielunia (fot. ciekawostkihistoryczne.pl)

 

Tym samym rozpoczął się trwający 6 lat największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. Pochłonęła ona ponad 60 mln ofiar w tym ponad 6 mln Polaków.

Prezydent RP Ignacy Mościcki w wydanej 1 września 1939 r. odezwie do Narodu  apelował:

Obywatele Rzeczypospolitej!

Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa                w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich.

Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.

                       

 Prezydent Ignacy Mościcki (fot. Wikipedia) 

 

 

Odezwa prezydenta Mościckiego ( fot. Wikipedia)       

 

Zmasowany atak wojsk niemieckich spotkał się z dużym oporem ze strony żołnierzy polskich i ludności cywilnej. Jednak przewaga militarna wojsk niemieckich oraz atak wojsk Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w dniu 17 września 1939 roku, spowodowały upadek II Rzeczypospolitej i początek największej wojny w dziejach ludzkości.

W tym dniu oddajemy hołd, żołnierzom i cywilom, którzy oddali swoje życie  w bohaterskiej walce                    z najeźdźcą.

Pancernik Schleswig – Holstein ostrzeliwuje Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte (fot. wielkahistora.pl)

Żołnierze niemieckiego Wermachtu przekraczają polską granicę fot. geopolityka.org)

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku (fot. dzieje.pl)

Bombardowanie Warszawy (fot. Wikipedia)

 Opracował mgr Marcin Karło