Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły oraz Uczniów i Ich Rodziców. Punktualnie o 9.00 swoją uroczystość rozpoczęły klasy I-III, a o 10.30 – klasy IV-VII. Po przemówieniu Pani Dyrektor uczniom zostały wręczone wyróżnienia oraz nagrody za ich osiągnięcia w nauce, zachowaniu oraz za sukcesy w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich konkursach, ufundowane przez Radę Rodziców. Całość akademii zakończył krótki program artystyczny o bezpiecznych i słonecznych wakacjach.

Opracowała: mgr Katarzyna Stopyra