Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Dnia 25.06.2021r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na sytuację epidemiczną podzielone ono było na części.

O godz. 8.00 do szkoły przyszli uczniowie klas IV-VII i spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach, gdzie otrzymali świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Rozmawiali o planach wakacyjnych i o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.

O godzinie 10:00 w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego zebrali się nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami.  Pani Dyrektor Wioletta Kadamus serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, pogratulowała osiągnięć w konkursach oraz podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i współpracę podczas nauczania zdalnego. W krótkiej części artystycznej zostały przypomniane najważniejsze wydarzenia z minionego roku szkolnego, a w ramach muzycznej prognozy pogody pierwszaki zaśpiewały piosenkę o lecie. Następnie pierwszoklasiści z rąk Dyrekcji, wychowawczyń oraz Rady Rodziców odebrali swoje pierwsze świadectwa oraz nagrody za wytrwałą pracę i zaangażowanie.

O godzinie 11:30 w sali gimnastycznej odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas drugich i trzecich. Po przemówieniu pani Dyrektor oraz po obejrzeniu programu artystycznego uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas. W salach otrzymali świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Gratulujemy uzyskanych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

Życzymy słonecznych Wakacji!

Opracowały: mgr Krystyna Fluder, mgr Anna Więckowska