Z wizytą w bibliotece

W dniach 21-24 października 2019r. uczniowie klas Ia,Ib,Ic  Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie. Pracownik biblioteki oprowadził dzieci po poszczególnych działach, opowiedział,  w jaki sposób można zostać czytelnikiem biblioteki, jakie książki i na jaki okres mogą wypożyczyć. Pierwszoklasiści wysłuchali bajki „Ciekawski George w bibliotece”, a następnie  rozmawiali o właściwym zachowaniu w bibliotece.  Był też czas na indywidualną lekturę wybranych przez siebie książek.

Uczniowie odwiedzili również redakcję Radia Andrychów. Pan redaktor opowiedział   o swojej pracy i  wyjaśnił, jak dokonuje się nagrań. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość wzięcia udziału w trwające transmisji radiowej.

Wyjście zorganizowała pani Katarzyna Pawlikowska bibliotekarz SP nr 5 w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz realizacji  zadań Biblioteki Szkolnej związanych z promocją i rozwojem kultury czytelniczej  wśród uczniów.