Wyprawa na Cyberzachód

Dnia 14 maja 2018 roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w spotkaniu z p. Katarzyną Stanek oraz p. Izabela Jończy – Chmiel. Tematem spotkania była cyberprzemoc. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie przenieśli się do wirtualnej krainy. Podczas wyprawy na Cyberzachód dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie. Ciekawa forma zajęć i sposób prowadzenia na pewno zwróci uwagę uczniów na to, jak powinni poruszać się w internetowej rzeczywistości.

Wyprawa na Cyberzachód