Wycieczka do Nadleśnictwa

Dnia 7 czerwca uczniowie klas I wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Andrychowie, gdzie mieli okazję cieszyć się pięknymi widokami i zagłębiać tajniki ekologii. Na miejscu czekał na nas leśniczy, który oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej. Poznaliśmy różne gatunki drzew, roślin i zwierząt. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa na podstawie liści, poznaliśmy czynniki zagrażające przyrodzie, przypomnieliśmy sobie, jak należy zachowywać się w lesie. Po części edukacyjnej przyszedł czas na odpoczynek – wspólne pieczenie kiełbasek. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, dała nam szansę na poznanie piękna różnorodności przyrody.