Wycieczka do Bielska – Białej

Dnia 12.12.2019r. uczniowie klas: Va, VIa,VIb Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wraz z opiekunami pojechali na „Mikołajowa wycieczkę” do Bielska – Białej. Zwiedzanie rozpoczęli od malowniczo  usytuowanej starej części miasta z ciekawą XIX – wieczną architekturą. Przy bajkowych postaciach Bolka i Lolka oraz Reksia wykonali pamiątkowe klasowe zdjęcia, a następnie udali się do kina Helios na film „Ratujmy Florę”,  który pokazał wielką przyjaźń rodzącą się między dziećmi a słoniem w czasie podróży do rezerwatu. Uczniowie kształtowali wrażliwość estetyczną, rozwijali kompetencje edukacji medialnej  oraz nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wycieczka sprzyjała integracji dzieci i wzmocnieniu więzi koleżeńskich. Wszyscy byli bardzo zadowoleni  z wyjazdu.