Warsztaty profilaktyczne

W ramach tegorocznej akcji konkursowej „Odblaskowa szkoła” promującej wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania w ruchu drogowym i noszenie elementów odblaskowych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Ja decyduję – życie i innych szanuję”. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w grupach klasowych przez panią psycholog z fundacji „Nowe Horyzonty”. W czasie warsztatów uczniowie rozmawiali o agresji, złości i przemocy, uczyli się panowania nad sobą w sytuacjach kryzysowych, rozmawiali o konieczności przewidywania konsekwencji zachowania i potrzebie dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

Opracowała: mgr Katarzyna Kutkiewicz