Tydzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, który co roku przypada na 26 września, nauczycielki języka angielskiego zorganizowały dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie Tydzień Języków Obcych, a w nim wiele atrakcji, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Szkolne korytarze przystrojono we flagi różnych państw i makiety przedstawiające najbardziej popularne budowle świata, które zostały wykonane przez naszych uczniów. W szkolnej jadalni uczniowie mogli spróbować dań kuchni świata. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie słuchali i śpiewali obcojęzyczne piosenki. Nauczyciele przeprowadzili lekcje językowe, na których uczniowie poznali kulturę i zwyczaje brytyjskie oraz niemieckie. Wszystkie aktywności spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczniów. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, przy okazji rozwijając swoje umiejętności językowe oraz zainteresowania językami obcymi.

Opracowała: mgr Aleksandra Migdałek