„Tu#programujeMy2” – z wizytą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W listopadzie 2019r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie  wraz  z wychowawcami wyjeżdżają  na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, aby wziąć udział w zajęciach w ramach projektu realizowanego w szkole „Tu#programujeMy2”. Celem tego projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych  i medialnych uczniów z zakresu nauki i nauczania programowania w klasach I-III.

Uczniowie uczestniczą w prelekcji na uniwersyteckiej sali wykładowej,  gdzie dowiadują się wielu ciekawostek o projektowaniu robotów i o coraz szerszym wykorzystywaniu robotyki w życiu codziennym.

Po prezentacji dzieci biorą udział w zajęciach programowania i kodowania gier na tablicy interaktywnej. Następnie ćwiczą pamięć, spostrzeganie, wyobraźnię i sprawność fizyczną z wykorzystaniem interaktywnej podłogi. Uczniowie są  bardzo zadowoleni  z wyjazdów, ponieważ aktywnie łączą zabawę z nauką.